Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 25/2020 - 10/11/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 25/20)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/20 (Β΄ 4899) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Παρασκευή 13.11.2020 και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

2. Έκδοση ψηφίσματος για την αναγνώριση του ΑΡΤΣΑΧ (Ναγκόρνο Καραμπάχ) ως ανεξάρτητη δημοκρατία (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Γκαργκάνη” της Τ.Κ. Χαρκίων Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Αποζημίωση δημοτών λόγω απαλλοτρίωσης (εισηγητής κ. Μαλάς).

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Έγκριση προμήθειας δύο μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων για τις Υπηρεσίες της Πρόνοιας και της Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

7. Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Γνωμοδότηση για τη μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022 (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

9. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης ακινήτου κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Παραρτήματος του 7ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

10. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων εντός του αύλειου χώρου του 1ου ΓΕΛ Ρεθύμνου (εισηγητής κ. Ηλιάκης).

11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρεθύμνης στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. της ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

19 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)