Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 24/2020 - 13/11/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 24/20)

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Την υπ’ αρ. 163/33282/29.05.20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα γίνει σήμερα Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 – 13:00, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι υπάρχει δεσμευτική προθεσμία για ενέργειες της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο gargerou@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)