Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 23/2020 - 08/10/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 23/20)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, τη Δευτέρα 12.10.2020 και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης για τον π. Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Δημήτρη Ζ. Αρχοντάκη (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητές κ.κ. Μαλάς, Σπανουδάκης).

3. Άρση κυκλοφορίας δύο (2) οχημάτων (εισηγητής κ. Λελεδάκης)

4. Έγκριση των υπ’ αρ. 155/20 και 156/20, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 163/20, αποφάσεων του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί α) καθορισμού του ποσού εγγραφής για το διδακτικό έτος 2020 – 2021 για τη Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνης και β) καθορισμού του ποσού εγγραφής – διδάκτρων – εξέταστρων για το διδακτικό έτος 2020- 2021 για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης αντίστοιχα (εισηγητής κ. Μοτάκης).

5. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας και σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρεθύμνης στην επιτροπή για το χαρακτηρισμό των παραλιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ως πολυσύχναστων για το 2021 (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

7. Έγκριση συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης ακινήτου του Συλλόγου Χρωμοναστηριανών “Παναγιά Κερά” εντός του οικισμού Χρωμοναστηρίου της Κοινότητας Χρωμοναστηρίου Δήμου Ρεθύμνης, με σκοπό τη φιλοξενία επισκεπτών και συνεργατών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

8. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 667/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

9. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικοπεδικού χώρου εντός του δημοτικού νεκροταφείου της Κοινότητας Επισκοπής Δ.Ε. Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

09 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)