Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 2/2021 - 11/01/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 2/21)

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, την Παρασκευή 15.01.2021 και ώρα 15:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 667/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

2. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας, μίσθωσης, εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς ακινήτων του άρθρου 1 του Π.Δ. 271/81 (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

 

20 Απριλίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)