Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18/2022 - 08/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 18/2022)

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, στις 10.08.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (εισηγητές κ.κ. Μαλάς, Σπανουδάκης).
  2. Καθορισμός αποζημίωσης δικαιούχου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με εξώδικο συμβιβασμό (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).
  3. Επιχορήγηση του Πολτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Ελεύθερνας (εισηγητής κ. Αγριμάκης).
  4. Χορήγηση Αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης στην Εκδήλωση Παγκόσμιου Κολυμβητικού Αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης « OCEANMAN» (κ. Αγριμάκης)
  5.  Παραχώρηση χρήσης τμήματος παραλίας Επισκοπής για ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισμό (κ. Αγριμάκης).
  6. Εγγραφές παιδιών στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Δ.Ε. Αρκαδίου και στο  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά του Δήμου μας (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).
  7. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).
  8. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Δήμου Ρεθύμνης, στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ               
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ        

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)