Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 17/2021 - 15/06/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 17/21)

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19, αύριο Τετάρτη 16.06.2021 και ώρα 12:00 έως 13:00, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

Τροποποίηση του Κανονισμού Παραλίας Δήμου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο gargerou@rethymno.gr κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι 12:00 – 13:00.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, προκειμένου να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία δημοπράτησης των τμημάτων αιγιαλού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

 

 

05 Αυγούστου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)