Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 17/2020 - 24/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 17/20)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, τη Τετάρτη 29.07.2020 και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση 1ης τροποποίησης μελέτης του έργου “Ανάπλαση διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της οδού Αποστολάκη του Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα 2)” (εισηγητής κ. Μαλάς).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στην ΤΚ Πηγής Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Μαλάς).

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

5. Ορισμός προσώπων που δύναται να διενεργούν συναλλαγές του Δήμου Ρεθύμνης στην τράπεζα “EUROBANK ERGASIAS A.E.” (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

6. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του παραρτήματος του 7ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου (εισηγήτρια κα Ελευθεριάδου).

7. Ονοματοθεσία οδών και πλατειών Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

8. Παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

9. Χορήγηση αιγίδας του Δήμου Ρεθύμνης σε ημερίδα που διοργανώνει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης με θέμα την Κρητική Διάλεκτο (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

10. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικοπεδικού χώρου εντός του δημοτικού νεκροταφείου του οικισμού Βιλανδρέδου της Κοινότητας Βιλανδρέδου για κατασκευή οικογενειακού τάφου (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

20 Ιανουαρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)