13/05/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                       Ρέθυμνο 13.05.2019
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ/νση: Δήμος Ρεθύμνης
Λ.Κουντουριώτη 84
Τ.Κ.74131 - ΡΕΘΥΜΝΟ

Πληροφορίες: Γαργερού Ελευθερία
ΤΗΛ.: 2831341222
FAX 2831341323


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 10/19)

Σας προσκαλώ στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, που θα γίνει στις 15.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

Διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνδυασμούς των υποψηφίων που μετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές και στις Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 26.05.19, ενώ η διαδικασία δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, καθώς το Σάββατο 11.05.19 έγινε η ανακήρυξη των συνδυασμών από το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου και κατ’ επέκταση η διακομματική επιτροπή συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 13/05/2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

21 Ιουλίου 2019
 (1121)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1335)
 (1339)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)