ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 29 - 25/11/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 29/22)

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει Δια Περιφοράς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. με 11:00 π.μ., με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 667/19 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

2) Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

 

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι αφορά μια τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. που επείγει λόγω του ότι τις επόμενες ημέρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης και παραχωρήσεις χρήσης δημοτικών χώρων για εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι 10:00 – 11:00.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

06 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)