Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27/2022 - 11/11/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 27/2022)

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, στις 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2022 (εισηγητές κ.κ. Μαλάς, Σπανουδάκης).

2. Έγκριση έκθεσης απογραφής 2021 και μεταφορά των στοιχείων ισολογισμού συνένωσης στο Δήμο Ρεθύμνης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

3. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου για την πράξη «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ρουσσοσπιτίου» (εισηγητής κ. Μαλάς).

4. Έγκριση διοργάνωσης/συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίησή τους (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

5. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και έγκριση δαπανών (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

6. Λήψη απόφασης για έγκριση αγοράς βιβλίου και έγκριση δαπάνης (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

7. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Δήμου Ρεθύμνης, στην περιοχή Τρία Μοναστήρια (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

8. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Γεωργαλής).

10. Εγγραφές παιδιών (βρεφών-νηπίων) στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

 

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)