Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25/2022 - 21/10/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 25/2022)
(σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στη ώρα)

  Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, στις 24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου τοκοχρεωλυτικού δανείου για την πράξη «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης».
  2. Διαγραφές-Εγγραφές παιδιών (βρεφών-νηπίων) στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ρεθύμνης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ      

 

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)