Πρόσκληση για κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24/2022 - 18/10/22

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει Δια Περιφοράς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. με 11:00 π.μ., με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρεθύμνης στην οργάνωση κύκλου συναντήσεων Εκλεγμένων Γυναικών του Δήμου Ρεθύμνης με το Σύλλογο Εκλεγμένων Γυναικών της Ιζέρ (AFEI) – Γκρενόμπλ και έγκριση δαπανών».

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δεν επαρκεί, προκειμένου να γίνει η ανάληψη υποχρέωσης και να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις τις προγραμματισμένες ημέρες.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι 10:00 – 11:00.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)