Πρόσκληση για έκτακτη & κατεπείγουσα (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22/2022 - 30/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 22/22)

 Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει Δια Περιφοράς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 – 12:00 το μεσημέρι, με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην Πλατεία Μικρασιατών για πραγματοποίηση συναυλίας.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9/10/2022 και απαιτείται απόφαση του συλλογικού οργάνου για την παραχώρηση χρήσης του ανωτέρω χώρου.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο xenikaki@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, ήτοι 11:00 – 12:00 το μεσημέρι.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

 

05 Φεβρουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)