Πρόσκληση ανάθεσης προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» - 22/06/2022

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», συνολικής δαπάνης 6.797,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Άδελε) ή με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και συγκεκριμένα έως και την Τετάρτη 29-06-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

06 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)