09/07/18, Πρόσκληση υπηρεσίας παράθεσης μπουφέ

Ο ∆ήµος Ρεθύµνης προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παράθεση µπουφέ, σε εκατό άτοµα, κατά την εκδήλωση “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ” του Τµήµατος Αθλητισµού του ∆ήµου», συνολικής δαπάνης 300,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορές.

 

Δείτε στην παρακάτω πρόσκληση περισσότερες λεπτομέρειες:

18 Νοεμβρίου 2018
 (1333)
 (1339)
 (1121)
 (1330)
 (1335)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
cretandietfestival.gr (1181)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1281)
 (1329)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)