Διαγωνισμός για «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Ρεθύμνης» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.563,44 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα:

30 Σεπτεμβρίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)