Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς σε θέσεις του Δήμου Ρεθύμνης (στην Ανατολική και Δυτική παραλία του Δήμου Ρεθύμνης) , που παραχωρήθηκαν απευθείας για χρήση με την υπ’ αριθμ. 47458ΕΞ2020/15-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1864/τ. Β’ /15-05-2020) , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει - 20/04/22

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)