Ειδικά Δικαιολογητικά για Κυλικεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα

  • Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται μετά την απόκτηση της άδειας σκοπιμότητας (από την Νομαρχία) άρθ.6 παρ.3 εδαφ. Β'' της Α1β/8577/83 Υγ.Διάτ.

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)