Ειδικά Δικαιολογητικά για Καταστήματα Ωδικών πτηνών

  1. Μελέτη ή Τεχνική Έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού για την ηχομόνωση, συντασσόμενη σύμφωνα με την Α1β/818/86 Υγ. Διατ. ( αρθρ. 18) στην οποία θα φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης ηχομόνωση έτσι ώστε ο θόρυβος που προκαλείται μετρούμενος από την πλησιέστερη κατοικία να μην υπερβαίνει τα 35 DCE ( σε αστικές περιοχές ) και τα 35 DCE (σε περιοχές αστικής και βιομηχανικής δραστηριότητας ).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανολόγου Μηχανικού ότι πραγματοποιήθηκε η παραπάνω μελέτη.

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)