Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας

 

 1. Αίτηση με τρείς φωτογραφίες
 2. Έγγραφο στοιχείο, με το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του καταστήματος .........(είδος καταστήματος)........που βρίσκεται στην οδό............δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην............
 4. Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ........δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

  Τα αδικήματα, για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόμενος είναι:

  Αντίσταση, σύσταση και συμμορία, αδικήματα του κεφαλαίου θ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψη εγκληματία, παρασιώπηση εγκλημάτων, αδικήματα του κεφαλαίου ιγ΄ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωματική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπεται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθημα (άρθρο 384 α του Π.Κ. ), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών, και εκρηκτικών μηχανημάτων, παραβάσεις των νόμων ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόμων και για οποιοδήποτε έγκλημα περί των ηθών.
 5. Διαγραμμα Ροής της επιχείρησης η οποία βασίζεται στις 7 βασικές αρχές του Hazard Ahalysis Critical Control Poihts "HACCP" (εις διπλούν).
 6. Βεβαίωση εκπαίδευσης προσωπικού. Οι χειριστές τροφίμων πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων από το ΚΕΚΑΠΕ Ρόδος Ηγ. Γραβριήλ 103-105 τηλ. 28310 40051, 51, 52, 53, 58.
 7. Βεβαίωση περί μη διακοπής εργασιών από την εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 8. Παράβολο 185 ευρώ.
 9. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Βιβλιάριο υγείας πρώτη, δεύτερη και τελευταία σελίδα φωτοτυπίες επικυρωμένες.
 11. Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 12. Δημοτικές ενημερότητες και των δύο ενδιαφερομένων.
 13. ΑΕΠΙ Κυρία Κακογιαννάκη τηλ. 6948240158.
 14. Για εταιρείες, φωτοτυπίες ταυτότητας και βιβλιαρίου υγείας (πρώτη, δεύτερη και τελευταία σελίδα φωτοτυπίες επικυρωμένα και πρακτικό υγειονομικά υπευθύνου.

 

Εάν πρόκειται για εταιρεία προσκομίζονται:

 1. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνομα της εταιρείας.

 2. Υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 4 του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και όλων των ομόρρυθμων εταίρων, όταν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ

 1. Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από το Δήμο ή την Κοινότητα ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή.
 2. Το κατάστημα λειτουργεί με την ισχύουσα (παλαιά) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μέχρι την αντικατάστασή της, η οποία θα παραδίδεται στο Δήμο ή την Κοινότητα με την παραλαβή της νέας άδειας.
 3. Όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε κομμωτήρια κουρεία, εστιατόρια ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, εκδιδόμενο από την οικεία υγειονομική υπηρεσία, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.
 4. Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)