Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.
 2. Τριπλότυπο είσπραξης απο τον Δήμο Ρεθύμνης για ένα (1) έτος 75 €, για τρία (3) έτη 150 €, για αόριστο χρονικό διάστημα 300 €.
 3. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο).
 5. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος σε κλίμακα 1:50 από Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό, στο οποίο θα απεικονίζονται η κονσόλα μίξης ήχου και τα ηχεία. Τρία (3) αντίγραφα.
 6. Κάτοψη καταστήματος που θα φέρει την σφραγίδα του επόπτη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
 7. Τεχνική Έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού, οτι έχει γίνει πλήρη και αποτελεσματική ηχομόνωση σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα. Τέσσερα (4) αντίγραφα σε τευχάκια.
 8. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
 9. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής (Α.Ε.Π.Ι. - Κακογιαννάκη τηλ. 6948 240158).
 10. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή, οτι επιτρέπει την λειτουργία της μουσικής στο κατάστημα.
 11. Δημοτική Ενημερότητα μη οφειλής προς το Δήμο. 

 


09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)