Δημοτικός Λαχανόκηπος Ρεθύμνης

 

Δημοτικός Λαχανόκηπος Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας - Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια αντιμετώπισης τις οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, βρίσκετε δίπλα στους πολίτες δημιουργώντας ποικίλες δομές με σκοπό τη στήριξή τους. Μια ακόμα δράση που υλοποιείται από τον Δήμο Ρεθύμνης με σκοπό την στήριξη των ανέργων, τους ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα, τους συνταξιούχους και άλλες ευπαθείς οικογένειες είναι ο Δημοτικός Λαχανόκηπος.

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος εντάσσεται στο πλαίσιο των Εθνικών σχεδίων Δράσης για την άμεση αντιμετώπιση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και πραγματοποιείται από το Δήμο Ρεθύμνης σε συνεργασία με την ΑμΚε Ξένιος Ζευς.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και έχει ως στόχο την Προώθηση της Κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι δράση αυτή πραγματοποιείται στην τοπική κοινότητα Άδελε, 6χλμ. Δυτικά της πόλης του Ρεθύμνου, στην περιοχή του Τσεσμέ. Σε μια έκταση 5000 τ.μ ενιαίου, περιφραγμένου και αρδευόμενου αγροκτήματος. Στον Δημοτικό Λαχανόκηπο διατίθενται 50 τ.μ τα οποία είναι χωρισμένα σε ισομερή τμήματα σε κάθε δικαιούχο. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν οπωροκηπευτικά με αποκλειστικό σκοπό την σίτισή τους. Παράλληλα, θα έχουν τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό (γεωπόνο, επιστάτη) καθώς και ψυχοκοινωνική υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό. Ακόμη θα υπάρχει συνεχής στήριξη με άλλες κοινωνικές δομές για την συνεχή κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων.

Ωφελούμενοι  του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου Ρεθύμνης και αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.

Για την Εγγραφή του ωφελούμενου στη Δομή  του Δημοτικού Λαχανόκηπου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος( ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση )και Ε9.

Κατά περίπτωση:

 • Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της  Απόφασης της  Υγειονομικής Επιτροπής περί του ποσοστού αναπηρίας
 • Σε περίπτωση ανεργίας (άνω των έξι μηνών), κάρτα ανεργίας (φωτοαντίγραφο 2 όψεων) θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, αντίγραφο διαζυγίου και επιμέλεια παιδιών
 • Σε περίπτωση διάστασης, ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο που να πιστοποιεί το γεγονός της διάστασης
 • Σε περίπτωση νεογέννητου, πιστοποιητικό γέννησης από το ληξιαρχείο
 • Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Σε περίπτωση συνταξιούχων  , πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη Κοινωνική Λειτουργό του προγράμματος.

Πληροφορίες- Αιτήσεις: 2831021307

Λεωφόρος Κουντουριώτη 98 – 1ος  Όροφος                          

e-mail: dlaxanreth@gmail.com

https://www.facebook.com/dlaxanreth

 

18 Μαρτίου 2018
 (1339)
 (1121)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1335)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
 (1281)
 (1333)
 (1330)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
cretandietfestival.gr (1181)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)