Επικοινωνία

Δήμος Ρεθύμνης Λ. Κουντουριώτη 80, Τ.Θ. 174
Γραφείο Δημάρχου 28313 41301-5 dimosrethymno.gr
Γραφείο Τύπου 28310 40036 typosrethymno.gr
Τεχνική Υπηρεσία 28310 40002 dimostyrethymno.gr
Γραφείο Αποθήκης 28313 41056 apothikirethymno.gr
 
ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης 28313 40101-114 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Ατσιπόπουλου 28310 31401 dkatsiphotmail.gr
ΚΕΠ Νικηφόρου Φωκά
28310 32413-414 d.nikiforoufokakep.gov.gr
ΚΕΠ Πηγής 28310 73960 d.rethimniskep.gov.gr
ΚΕΠ Επισκοπής 28313 41621-2 d.lappaionkep.gov.gr
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ 28310 40150 infokedir.gr
Κέντρο Κοινότητας 28313 41261, 28313 41260, 28313 41256
ken.koinotitas.rethgmail.com

 

Λογω της προσωρινής μετακίνησης των υπηρεσιων που στεγάζονται στο Δημαρχείο του Ρεθύμνου καλέστε το 15700 αντί για τα νούμερα που αρχίζουν από 28313 41ΧΧΧΧ

 

Πατήστε Ctrl+f στο πληκτρολόγιο σας για γρήγορη αναζήτηση ονόματος!

Κάντε κλίκ στο εικονίδιο για αποστολή e-mail στο τμήμα ή στον υπάλληλο.

 

Δήμος Ρεθύμνης

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Μαρινάκης Γιώργης 28313 41301
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Αγριμάκης Νικόλαος 28313 41345
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραμματεία Δημάρχου Σπιτα Μαρία 28313 41301
Σπυρλιδάκη Μαρία 28313 41305
Φαξ 28310 29879
Γραφείο Τύπου Μιχελιδάκη Αιμιλία 28310 40036
 
Τμήμα Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων
Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας-Κοινωνικής Προστασίας Ελευθεριάδου-Γκίκα Άννα 28310 20468 (εσωτ.11)
Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας-Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης-Πολιτικής Προστασίας Λελεδάκης Δημήτριος 28310 40002
28310 40030
Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων-Κυκλοφοριακών Θεμάτων Μαλάς Άγγελος 28310 40030

Γραφείο Αντιδημάρχου Καθημερινότητας Οικισμών

Γιώργος Σκορδίλης 28310 40029

Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων

Σπανουδάκης Στυλιανός 28313 41044

Γραφείο Αντιδημάρχου Καθημερινότητας Πόλης και Προαστίων

Κρεβετζάκης Θωμάς 28310 40031

Γραφείο Αντιδημάρχου Τουρισμού-Επιχειρηματικότητας-Εθελοντισμού

Μπιρλιράκη Θεοπίστη (Πέπη) 28310 40150

Γραφείο Αντιδημάρχου των Υπηρεσιών Δήμου και της Καινοτομίας

Γεωργαλής Γεώργιος 28310 54410 (εσωτ. 5)

Γραφείο Συμβούλου Αθλητικών Θεμάτων

Λαχνιδάκης Δημήτριος

28310 55645
 

Γραφείο Συμβούλου Πρασίνου και Ανάδειξης Μνημείων της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ρεθύμνης Ηλιάκης Κων/νος 28310 40977
Γραφείο Συμβούλου Θεμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Λαππαίων & Νικηφόρου Φωκά
Λελεδάκης Δημήτριος 28310 40002
28310 40030
Γραφείο Συμβούλου Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου
Σκορδίλης Γιώργος 28310 40029

Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Σπανουδάκης Στυλιανός 28313 41044

Γραφείο Προέδρου Ποιότητας Ζωής

Μαλάς Άγγελος 28313 41304

Γραφείο Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α.Ρ

Θεοδωράκης Βασίλειος 28310 27777

Γραφείο Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ.

Γιώργος Μοτάκης 28310 20468

Γραφείο Προέδρου Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Μπιρλιράκη Πέπη 28310 40150
Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Τουρισμού Μπιρλιράκη Πέπη 28310 40150
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ειρήνη Κουτσαλεδάκη 28310 22408
 
Γενικός Γραμματέας
  Ρουσιάς Μαρίνος 28310 40041
 
Νομική Υπηρεσία
  Κουτσουράκης Ιωάννης 28310 54136
Παπαδάκης Ιωάννης 28310 27859
Ψαρουδάκη Μαρία 28310 30114
 
Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού - Πολιτισμού
 Προϊσταμένη Δαμιανάκη Μαρία 28310 21459
  Αρχοντάκης Ευάγγελος 28310 21459
  Γκόνια Τριανταφυλλιά 28310 21459
 
Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών
  Δανδόλου Ελένη 28310 40018
 
Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού
Γραφείο Προϊσταμένου Τσόγκας Γρηγόριος 28310 53112
Γραφείο Αθλητισμού Σκουλούδης Ναπολέων

28310 55645

Τσιμπούκας Φώτιος 28310 51435
Φαξ 28310 55645
 
Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας - Δια βίου Μάθησης - Εθελοντισμού
Προϊστάμενος Σπαντιδάκης Γεώργιος 28310 54410 (εσωτ. 1)

Γραφείο Θεμάτων Παιδείας

Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών

Γραφείο Δια βίου Μάθησης, Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς

Βασιλάκης Ευάγγελος 28310 54410 (εσωτ. 3)
Μακρυλάκη Καλλιόπη 28310 54410 (εσωτ. 4)
Σπαντιδάκης Ευάγγελος 28310 54410 (εσωτ. 2)
Fax 28313 41924
Κέντρο Νέων Μοσχονά Μαρία 28310 51501
Βρεττός Ιωάννης 28310 55264
Ζαχαράκης Εμμανουήλ
Καλαϊτζαντωνάκης Εμμανουήλ - Σπυρίδων
Ξενικάκης Γεώργιος
Σκευάκης Εμμανουήλ
Σπυρλιδάκης Γεώργιος
 
Αυτοτελές Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
28313 41271
  Ρουκούνης Γεώργιος 28313 41271
Σταυρουλάκης Ευστράτιος 28313 41336
Μαύρος Νικόλαος 28313 41270
   
Φαξ 28313 41251
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γραφείο Διεύθυνσης
Διευθύντρια Υπερηφάνου Ιωάννα 28313 41215
Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης Παυλάκη Κυριακή 28313 41285
 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Προϊσταμένη Τυράκη Χρυσοβαλάντη 28313 41250
Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραιώσεως
 
Σπανουδάκη Μαρία 28313 41247
Γραφείο Κλητήρων - Γενικών Καθηκόντων

Κοκολάκης Μανούσος

Πατραμάνης Ονούφριος

28313 41246
Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης
28313 41242
  Φαξ 28313 41246
 
Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Προϊσταμένη

Παπαδάκη Κατερίνα 28310 25789 
Γραφείο Πολιτικών Γάμων Ρεθύμνης Παπαδάκη Κατερίνα 28310 25789
Μελαμπιανάκη Χρυσούλα 28310 25789

Γραφείο Δημοτολογίου-Μητρώων - Εκλογών

Ξεζωνάκης Θεμιστοκλής 28310 25789
Μανουσάκη Ελένη 28310 25789
Μελαμπιανάκη Χρυσούλα 28310 25789
Φαξ 28313 41235
Γραφείο Ληξιαρχείου Μιχελουδάκη Δέσποινα 28310 25789
Τσουπάκη Ευαγγελία 28310 25789 
Φαξ 28313 41237
 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Προϊσταμένη -
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Γαργερού Ελευθερία 28313 41222
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
28313 41221

28313 41306

Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Παπαδάκη Καλλιόπη

 


28313 41341
28313 41342

Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Άδελε Σταυρακάκη Δέσποινα 28313 41011
Γραμματεία Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου
28310 31401
 
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊσταμένη Μπάκα Γεωργία 28313 41361

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Μπερβανάκη Άννα 28313 41218
Παπαδοπούλου Μαρία 28313 41205
Κιτράκη Μαρία 28313 41331
Μποζάνη Δήμητρα 28313 41217
Μανογιαννάκη Ειρήνη 28313 41352
Ζαχαριουδάκη Χριστίνα 28313 41278
Φαξ
28313 41219
 
Τμήμα Πληροφορικής
Προϊστάμενος Μαθηνός Πάνος 28313 41310
Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Πατεράκη Άννα 28313 41312
Γραφείο Λειτουργίας και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων Φραγκιαδάκη Ματίνα 28313 41311
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Λαγουδάκης Γιάννης 28313 41313
 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας - Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Προϊσταμένη Βαονάκη Αλεξάνδρα 28313 41315
28310 21307
Γραφείο Σχεδιασμού - Συντονισμού - Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών Μπουρνέλης Μιχαήλ 28310 21307
Φαξ 28310 21308
Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων Βαονάκη Αλεξάνδρα 28310 56607
Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Στρατουδάκη Ευαγγελία 28313 41243
Φαξ 28313 41317
Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Παρασύρη Αναστασία 28313 41273
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου &
Πολιτικών Γάμων
Δ.Ε. Αρκαδίου

Καλλέργη Ελευθερία 28313 41019
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ε. Αρκαδίου Ξενικάκη Ιωάννα 28313 41014
Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης Δ.Ε. Αρκαδίου Σταυρακάκη Δέσποινα 28313 41011
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δ.Ε. Λαππαίων
Πετράκη Άννα

28313 41600

28313 41602

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά

28313 41900
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου - Τοπική Κοινότητα Αρμένων Δ.Ε. Ρεθύμνης
28310 41008
Δ.Ε. Ν.Φωκά-Γραφείο Δημ. Κατάστασης-Ληξιαρχείου-Π. Γάμων-Πρωτοκόλλου Στρατουδάκη Ευαγγελία 28310 41919
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθύντρια  
28313 41030
 
Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γιασαφάκη Χρυσάνθη 28313 41012
Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης Πολάκη Εμμανουέλα 28313 41021
Φλουρής Χαράλαμπος 28313 41040
Γραφείο Διπλογραφικού Αναλυτικής Λογιστικής Βροντάκη Γεωργία 28313 41043
Δερμιτζάκης Εμμανουήλ 28313 41023
Πολάκη Εμμανουέλα 28313 41021
 
Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
Προϊσταμένη Παρίσση Αικατερίνη 28313 41036
Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών και Ελέγχου Προσόδων Δασκαλάκη Μαρία Ειρήνη 28313 41042
Παπαγρηγορίου Ευαγγελία 28313 41033
Σφακιανάκη Ειρήνη 28313 41035
Τριπολιτάκη Αθηνά 28313 41057
Κατσιμίδη Αικατερίνη Ναυσικά 28313 41034
Σκεπετζάκη Αθηνά 28313 41321
Μαρινάκη Ελένη 28313 41039
Γιασαφάκη Χρυσάνθη 28313 41052
Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας Κατσιμίδη Αικατερίνη Ναυσικά 28313 41034
Σκεπετζάκη Αθηνά 28313 41321
  28313 41326
  28313 41043
Γραφείο Ελέγχου Κανονιστικών Αποφάσεων Μπριλάκη Φωτεινή 28313 41018

Τμήμα Ειδικής Ταμιακής Περιουσίας
Προϊστάμενος Τσαγλιώτης Στυλιανός 28313 41028
Γραφείο Εισπράξεων   28313 41057
Μαγγούφης Αθανάσιος 28313 41058
Τζιμπουκάκης Κων/νος 28313 41363
Ψαρουδάκης Εμμανουήλ 28313 41289
Αλεβυζάκης Πέτρος 28313 41027
Τσουτσουδάκη Όλγα 28310 28101
(Φορτέτζα)
Γραφείο Ταμειακής Βεβαίωσης και Κοινοποίησης Φορολογητέας Ύλης Δακανάλη Δόξα 28313 41024
Μανιά Καλλιόπη 28313 41029
 
Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Μισθοδοσίας
Προϊσταμένη   28313 41038
Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών Βεργιανός Εμμανουήλ 28313 41015
  Σπανουδάκη Μαρία 28313 41016
Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

Βαλασάκη Ειρήνη

28313 41017

Καλιούρη Μαρία

28313 41022
Σοφιολάκη Χρυσούλα 28313 41026
Φαξ 28313 41052
 
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων
Προϊσταμενη Κλαψινού Βασιλική 28313 41041
Γραφείο Προμηθειών και Αποθήκης Σπυριδάκη Μαρία 28313 41049
Χαραλαμπίδου Σουμέλα 28313 41013
Κουτάντος Ιωάννης 28313 41045
Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Βενιεράκης Νικόλαος 28313 41056
Κατημερτζόγλου Κυριάκος 28313 41056
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων - Τοπική Κοινότητα Επισκοπής Δ.Ε. Λαππαίων Αλεβυζάκης Πέτρος 28313 41603
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων -Τοπική Κοινότητα Γωνιάς της Δ.Ν. Φωκά Βασιλάκης Ευάγγελος 28313 41912
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διευθύντρια
Τζανακάκη Καλλιόπη 28310 40009
 
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Προϊσταμένη

 

 
Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης Ζαχαριά Ιουλία 28310 40002
  Φαξ 28310 40004
Γραφείο Επιβλέψεων
28310 40043
Μαρκουλάκη Μαριάννα 28310 40020

28310 40022
Τριπολιτάκη Σοφία 28310 40008
Μεχτερίδου Περσεφόνη 28310 40035
Γραφείο Συγκοινωνιακών Θεμάτων Πενθερουδάκης Εμμανουήλ 28310 40013
Τριπολιτάκη Κωνσταντινα 28310 40014
Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Παπαδόσηφος Γεώργιος Μιχαήλ 28310 40015
 
Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης
Προϊστάμενος

Τζανακάκη Καλλιόπη

28310 40009
Γραφείο Συντήρησης Οικοδομικών Έργων - Έργων Οδοποιΐας
28310 57632
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Καμηλάκη Κατερίνα 28310 40021
Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Τοπικών Κοινοτήτων, Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου
28313 41925
Γραφείο Υδραυλικών
28313 41925
Γραφείο Ηλεκτρολογικών - Μηχ/κών Έργων Πάγκαλος Δημήτριος 28310 28758
Πετράκης Γεώργιος
 
Τμήμα Προγραμματισμού - Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Προϊστάμενος Βώβος Νικόλαος 28310 40024
Γραφείο Βιώσιμης Ανάπτυξης - (εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας)
Δρετουλάκης Μάριος 28310 40023
Πετρουλάκης Γεώργιος

28310 40025

Μυριοκεφαλιτάκης Βασίλειος 28310 40019
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ζαχαριά Ιουλία 28310 40002
 
Τμήμα Μελετών

Γραφείο Μελετών Οικοδομικών έργων, Η/Μ και Υπαίθριων Διαμορφώσεων

Γραφείο Μελετών Πολεοδομικών - Τοπογραφικών Οδοποιΐας κ.λπ.)

 

Κυδωνάκης Χαράλαμπος 28310 40011
Ποθητός Βασίλειος 28310 40012

28310 40005
Μπαριταντωνάκης Νικόλαος 28310 40027
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Διευθύντρια
Δρυγιαννάκη Κρυσταλλία 28313 43248
 
Τμήμα Οικοδομικών Αδειών
Προϊστάμενος Κακογιαννάκη Ελευθερία 28313 43203
Γραφείο Εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών (έλεγχος, ΓΟΚ, Η/Μ, φορολογικά κα) Δρανδάκης Ευάγγελος 28313 43206
Πετρουλάκης Γεώργιος 28313 43248
Περακάκη Σιδηροπούλου Ελευθερία 28313 43210
Νικολακάκης Γεώργιος 28313 43209
Κουκάκη Μαρία

28313 43210

Κυρίτση Σταυρούλα 28313 43207
Γραφείο Διαχείρισης και Διεκπεραίωσης Οικοδομικών Αδειών
   
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Διεκπεραίωσης εγγράφων - κλητήρων -Γενικών καθηκόντων
28313 43249
Καραγιαννάκη Άννα 28313 43213

28313 43222
 
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Προϊσταμένη Δρυγιαννάκη Κρυσταλλία 28313 43248
Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών
 
Παραδεισανού Ιωάννα 28313 43218
Γραφείο διαχείρισης του αρχείου αυθεραίτων - βεβαιώσεων προστίμων αυθαιραίτων Σαρρή Μαρία 28313 43221
 
Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης - Περιουσίας
Προϊσταμένη Γκιαούρη Μαλαματή 28313 43236
Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών Καλογεράκη Καλλιόπη 28313 43238
Μακρυδάκη Στυλιανή 28313 43233
Χουδετσανάκη Μαρίνα 28313 43239
28313 43229
Γραφείο Αποτύπωσης Καταγραφής - Προστασίας - Δημοτικής Περιουσίας Μποτωνάκη Ελευθερία 28313 43227
Γραφείο Γεωχωρικών Δεδομένων Καλογεράκη Καλλιόπη 28313 43238
Χουδετσανάκη Μαρίνα 28313 43239
  28313 43229
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.
Διευθύντρια Καλογεράκη Στυλιανή 28313 40114
 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Προϊστάμενος Κτιστάκης Γεώργιος 28313 40101
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών Βουλγαράκης Νικόλαος 28313 40107
Κουγιουμουτζή Παρασκευή 28313 40103
Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων 28313 40106
Σπανουδάκη Ζαμπία 28313 40111
Καπετανάκη Μαρία 28313 40105
Σηφάκης Εμμανουήλ 28313 40108
Βαονάκη Ευαγγελία 28313 40104
Μαρκάκη Όλγα 28313 40112
Κουρτικάκης Γεώργιος 28313 40109
Σιαμίδου Ιωάννα 28313 40110
Πρωτογεράκη Χριστίνα 28313 40102
Κοντογιωργάκης Χριστόφορος
28313 40109
 
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Προϊσταμένη Τσοβίλη Αλεξάνδρα 28313 40113
Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Βουλγαράκης Νικόλαος
28313 40107
Κουγιουμουτζή Παρασκευή 28313 40103
Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων 28313 40106
Σπανουδάκη Ζαμπία 28313 40111
Καπετανάκη Μαρία 28313 40105
Σηφάκης Εμμανουήλ 28313 40108
Βαονάκη Ευαγγελία 28313 40104
Μαρκάκη Όλγα 28313 40112
Κουρτικάκης Γεώργιος 28313 40109
Σιαμίδου Ιωάννα 28313 40110
Πρωτογεράκη Χριστίνα 28313 40102
Κοντογιωργάκης Χριστόφορος 28313 40109
 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Γραφείο ΚΕΠ - Τοπική Κοινότητα Επισκοπής
Δ.Ε. Λαππαίων
Τερζιδάκη Ευμορφία 28313 41621

28313 41622
Γραφείο ΚΕΠ - Δημοτική Κοινότητα Ατσιπόπουλου
Δ.Ε. Ν.Φωκά
Γάσπαρη Αιμιλία 28310 31401
Κουρέλη Χρυσάνθη 28310 31401
Γραφείο ΚΕΠ - Τοπική Κοινότητα Πηγής
Δ.Ε. Αρκαδίου
Βαβαδάκης Δημητριος 28310 73960
  Φαξ 28310 73962
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Γκολφινοπούλου Νικολέτα 28310 57940
 
Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων
Προϊσταμένη Χριστοφοράκη Στυλιανή 28310 57940
Γραφείο Γραμματείας Δ/νσης Ζαχαριουδάκη Μαρία 28310 40977
  Γιανναδάκη Αργυρή 28310 57940
Επόπτης Καθαριότητας Δεληγιώργης Μιχαήλ 28310 40978
  Φαξ 28310 57930
 
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Προϊσταμένη


Γραφείο Κίνησης και Διαχείρισης Οχημάτων Χιώτης Εμμανουήλ 28310 40977
Παπαδογιάννης Εμμανουήλ 28310 40978
Φαξ 28310 40981
Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων Δαμβακάκης Γεώργιος 28310 23497
Παπαδαντωνάκης Εμμανουήλ 28310 23497
Κοπανάκης Στυλιανός 28310 23497
Δροσάκης Αστρινός 28310 23497
Μανταδάκης Ευστράτιος 28310 23497
  28310 23497
 
Τμήμα Πρασίνου - Αστικού Περιβάλλοντος
Προϊσταμένη Γκολφινοπούλου Νικολέτα

28310 57940

Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού και Εποπτείας
Γρηγορίου Μαρία

28310 57940

Αλαμάνου Γεωργία 28310 56010
Γαλανομάτης Εμμανουήλ
Φαξ 28310 57930
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης Αλεξανδράκης Γεώργιος 28310 57940
 
 
Ανταποκριτές ΟΓΑ
Δήμος Ρεθύμνης Παπαγρηγορίου Ευαγγελία 28313 41204
Μελαμπιανάκη Χρυσούλα
Κατσιμίδη Αικατερίνη - Ναυσικά
Κουγιουμουτζή Παρασκευή
Πρωτογεράκη Χριστίνα
Γιασαφάκη Χρυσάνθη
Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου Καλλέργη Ελευθερία 28313 41019
Ξενικάκη Ιωάννα 28313 41014
Σταυρακάκη Δέσποινα 28313 41011
Μαρινάκη Ελένη 28313 41039
Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά Σπαντιδάκης Γεώργιος 28313 41912
Βασιλάκης Ευάγγελος 28313 41911
Σπαντιδάκης Ευάγγελος 28313 41910
Σπυριδάκη Μαρία  
Τσαγλιώτης Στυλιανός  
Δημοτική Ενότητα Λαππαίων Πετράκη Άννα 28313 41600
Αλεβιζάκης Πέτρος 28313 41603

06 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)