ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MAPGUIDE

 

 

Σύντομες Οδηγίες χρήσης εφαρμογής MapGuide

Εισαγωγή

Η εφαρμογή MapGuide έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει με έναν εύκολο τρόπο γεωγραφικές πληροφορίες σχετικές με τον δήμο Ρεθύμνου.


Επιλογή γλώσσας και Διαχείριση ΧάρτηΔιαθέσιμες γλώσσες είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά και η εναλλαγή της γλώσσας γίνεται από τα εικονίδια με τις αντίστοιχες σημαίες που βλέπουμε στην προηγούμενη εικόνα

Δίπλα ακριβώς βρίσκεται το πεδίο αναζήτησης που μπορεί ο χρήστης να πραγματοποιήσει αναζήτηση με βάση την οδό η την πλήρη διεύθυνση που θέλει. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο  δεξί μενού  στη θέση Αναζήτηση οδού.

Η επιλογή καθαρισμός χάρτη αφαιρεί από το χάρτη τα σημεία ενδιαφέροντος και όλα τα σημάδια που τυχόν έχουν προστεθεί από το χρήστη.

Η επιλογή Εστίαση στο Ρέθυμνο που επαναφέρει τον χάρτη στην αρχική του θέση

Η εφαρμογή αποτελείται από τρία κυρίως μέρη: το μενού επιλογών στα αριστερά, τον χάρτη στο κέντρο και το μενού δρομολόγησης και υπομνήματος στα δεξιά

Μενού επιλογών

                                    

          Αριστερό μενού επιλογών                                                                              Δεξί μενού επιλογών

 

Στο υπομενού Σημ.Ενδιαφέροντος υπάρχει ένα πλήθος από κατηγορίες και υποκατηγορίες που μπορούν να επιλεχθούν για να εμφανιστούν στον χάρτη.  Το πεδίο Λέξεις κλειδιά... μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το φιλτράρισμα των σημείων που θέλουμε να εμφανιστούν στον χάρτη. Το φιλτράρισμα γίνεται στις επιλεγμένες κατηγορίες.

Δεξιά υπάρχει το Υπόμνημα που εμφανίζει τα εικονίδια που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις κατηγορίες που έχουν επιλεχθεί. Πατώντας μάλιστα σε κάποια κατηγορία εμφανίζονται σε μορφή λίστας όλα τα σημεία που ανήκουν σε αυτή. Κάνοντας κλίκ πάνω σε ένα σημείο που μας ενδιαφέρει, ο χάρτης εστιάζει σε αυτό.

Παράδειγμα επιλογής κατηγορίων και αντίστοιχου υπομνήματος:

                                        
        Σημεία ενδιαφέροντος                                                                                                Υπόμνημα

Στο τμήμα Αναζήτηση οδού μπορεί να εισαχθεί μια οδός ή γενικότερα μια διεύθυνση και πατώντας το εικονίδιο να γίνει αναζήτηση. Αν βρεθεί η διεύθυνση εμφανίζεται ακριβώς από κάτω το όνομα όπως υπάρχει στο σύστημα, και αν πατήσουμε πάνω σε αυτό το όνομα εμφανίζεται η διεύθυνση στον χάρτη με ένα εικονίδιο .

Στο τμήμα Δρομολόγηση εισάγοντας δυο διευθύνσεις, μια σαν αφετηρία και μια σαν προορισμός με τον τρόπο που είδαμε στην Αναζήτηση οδού , και πατώντας το κουμπί μετάβαση εμφανίζονται αναλυτικές οδηγίες ακριβώς από κάτω, αλλά και στον χάρτη με τη σχεδίαση μιας γραμμής μεταξύ των σημείων. Πατώντας το κουμπί εκτύπωση μπορούμε να εκτυπώσουμε μόνο τις οδηγίες για χρήση χωρίς υπολογιστή. 

Παράδειγμα δρομολόγησης:

Τέλος, κάτω αριστερά στο τμήμα Χρήσιμα βρίσκεται ένας υπερσύνδεσμος που οδηγεί σε μια εξειδικευμένη εφαρμογή(Mobile Map Guide) για κινητά που υποστηρίζουν Java και περιέχει μέρος της λειτουργικότητας αυτής της δικτυακής εφαρμογής. Επίσης σε αυτό το σημείο υπάρχουν και οδηγίες για την εφαρμογή για κινητά, καθώς και για την δικτυακή αυτή εφαρμογή.

 

Χάρτης Ρεθύμνου

Ο χάρτης στην αρχική του μορφή

Αρχικά εμφανίζεται ο χάρτης με εστίαση στην πόλη του Ρεθύμνου,όπως φαίνεται στην εικόνα. Αλλαγή εστίασης (Zoom) γίνεται μέσω της μπάρας που βρίσκεται αριστερά ενώ από τα κουμπιά Χάρτης, Δορυφόρος και Έδαφος μπορεί να γίνει εναλλαγή στους αντίστοιχους τύπους χάρτη. Επιλέγοντας με το ποντίκι ένα σημείο στον χάρτη εμφανίζεται η εξής επιλογή.


Επιλέγοντας αφετηρία ή προορισμό εισάγεται αυτόματα η διεύθυνση στο αντίστοιχο πεδίο του μενού δρομολόγηση.

Επιλέγοντας να εμφανίζονται κάποια Σημεία Ενδιαφέροντος στον χάρτη, πατώντας με το ποντίκι πάνω σε κάθε εικονίδιο εμφανίζει βασικές πληροφορίες σχετικές με το σημείο. 


                

 Τμήμα του χάρτη με εμφάνιση σημείων από μια 

 κατηγορία και επιλογή ενός σημείου  ενδιαφέροντος


Αν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες, βίντεο ή περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο σημείο, τότε εμφανίζεται ο υπερσύνδεσμος  πολυμεσικό υλικό και αν υπάρχουν εικόνες θα εμφανιστεί μια μικρογραφία εικόνας.

Αν επιλεχθεί ο υπερσύνδεσμος αυτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα με το πολυμεσικό υλικό και τις επιπλέον πληροφορίες.

             


 Εμφάνιση πολυμεσικού υλικού και πληροφοριών
 για το επιλεγμέν
ο σημείο

 

             

 


Copyright © 2010 Δήμος Ρεθύμνου                         Powered-Developed by OTS S.A.